Målsättning 

Min tanke om Golden Retriever är en sund, livsglad och tolerant hund  med en rejäl portion arbetsglädje. En allroundhund som fungerar väl både som aktiv familjehund och träningskompis. Den får gärna vara snygg att se på men inte till priset av att den förlorar sina rastypiska egenskaper och sin arbetspotential.  Fokus sätts i första hand på mentalitet och hälsa och av den anledningen har vi valt att både funktionsbeskriva och mentalbeskriva våra valpkullar. Som det ser ut idag är dessa två beskrivningar tillsammans ett mycket bra sätt att utvärdera avelsresultatet.

En Golden Retriever är en apporterande fågelhund och även om de i dagens samhälle inte så ofta används till detta ändamål  får man inte glömma rasens ursprung. Risken är då stor att vi tappar många av de egenskaper som  gör att våra Golden även är så trevliga familjehundar. Av den anledningen tränar jag apportering även om jag inte är någon jägare själv, jag vill veta vad som finns i mina hundar...   

Vårt kennelnamn, Reducks, ansöktes hösten 2002 och vi planerar uppfödning i liten skala och enbart med kombinationer där jag själv mer än gärna skulle vilja behålla en valp. Genom att avla på hundar som tilltalar oss arbetsmässigt, mentalt och utseendemässigt gör vi vårt bästa för att nå upp till vårt avelsmål. Naturligtvis är avelsdjuren friska och sunda samt är ögonlysta utan anmärkning. Vi följer självklart SKK och Golden Retrieverklubbens hälsokrav och regler..